კვირა 8 - Custom Hooks. HOC, Render Props, Custom Hooks

ამ კვირაში ისწავლით თუ როგორ შექმნათ თქვენი საკუთარი ჰუკები და როგორ დააიმპლემენტიროთ ის კოდში.ასევე შეეხებით Render Props -ებს და მის დანიშნულებას რეაქთში.
🧑‍💻
თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება
👩‍💻
რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა
📢
დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული
Last modified 1yr ago