კვირა 8 - Custom Hooks. HOC, Render Props, Custom Hooks

ამ კვირაში ისწავლით თუ როგორ შექმნათ თქვენი საკუთარი ჰუკები და როგორ დააიმპლემენტიროთ ის კოდში.ასევე შეეხებით Render Props -ებს და მის დანიშნულებას რეაქთში.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated