კვირა 4 - REST API, Fetch, Axios, UseRef,UseContext

მეოთხე კვირაში ისწავლით და ნახავთ თუ როგორ შეიძლება სხვა მისამართიდან ანუ სერვერიდან Axios-ის ან Fetch-ის მეშვეობით წამოვიღოთ ინფორმაცია ჩვენ გვერდზე.ასევე შეეხებით რეაქთის ერთ-ერთ ყველა გამოყენებად ჰუკს useRef-ს და ასევე კიდევ ერთ ჰუკს useContexts-ს.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated