კვირა 2 - More JSX, Props, and Conditional Rendering. Re-rendering and State. Component Lifecycle

ამ კვირაში ბევრ საინტერესო ინფორმაციიას მიიღებ JSX-თან დაკავშირებით. ასევე გაიგებთ საინტერესო დეტალებს რენდერინგთან დაკავშირებით.ხოლო მეორე ლექციის დახმარებით გაეცნობით კომპონენტების არსებობის ხანგრძლივობას.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated