კვირა 1 - შესავალი: JSX -ში, კომპონენტები და Props

ამ კვირის გავლის შემდეგ ,თქვენ გექნებათ სრული ცოდნა იმის შესახებ თუ რა არის JSX და როგორ მუშაობს ის რეაქთში,ასევე გაეცნობით კომპონენტების გამოყენების მნიშვნელობას და გაიგებთ რა არის Props და როგორ გამოვიყენოთ ის კომპონენტებთან მუშაობისას.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated