💻დავალება

შექმენი შენი პირველი React კომპონენტი მოცემული დიზაინის გამოყენებით. დავალებაზე მიბმულ .zip არქივში (Starter Code) ნახავთ საჭირო ფაილებს, მათ შორის სურათებსაც 👇

ფიგმას დიზაინი:

Starter Code

Last updated