კვირა 6 - React Router

ამ კვირაში თქვენ შეძლებთ რეაქთ როუტერის სიღრმისეულად სწავლას და პრაქტიკაში გამოყენებასაც.გაიგებთ როგორ მუშაობს რეაქტში როუტინგი ,ზოგადად რისთვის გამოიყენება ის და ლექციების ყურების შემდეგ ნათლად გაიაზრებთ როგორ გადადიხართ ვებ საიტებზე ერთი გვერდიდან მეორე გვერდზე.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated