კვირა 5 - UseReducer. Building Tip Calculator Functionality, useCallback, memo, useMemo

მეხუთე კვირაში თქვენ შეისწავლით კიდევ რამდენიმე რეაქთის ჰუკს ,რომლებიც არის useReducer-ი ,useCallback-ი და memo.გაიგებთ რაში გამოიყენება ის და როგორ მოვახდინოთ მათი იმპლემენტაცია უშუალოდ კოდში.ასევე ამ კვირაშივე ისწავლით თიფ კალკულატორის აწყობას და მასში არსებული სირთულეების მარტივად და ეფექტიანად გადალახვას.

🧑‍💻 თუ გსურთ პროფესიონალი მენტორის დახმარება

👩‍💻 რეაქთის უფრო სწრაფად და მარტივად შესწავლა

📢 დარეგისტრირდით ჩვენს კურსზე და გახადეთ თქვენი უნარები უფრო რეაქტიული

🔗 https://platform.bitcamp.ge/

Last updated